submit


Det skjer, slik at familier der ektefellene tilhører forskjellige nasjonaliteter og religioner, i jakten på et kompromiss, eller av andre grunner slutter å være i samsvar med nasjonale tradisjoner, i resultatet, begge ektefeller gradvis glem den kulturelle ritualer og skikker av deres folk. I mange tilfeller er det uenighet om religiøs begrunnelse knyttet til ulike problemer, fra kommunikasjon med pårørende før du velger et navn for ditt ufødte barn.

Hovedmålet for prosjektet: å forene Tatarer i noen del av landet, å skape en familie Union, med bevaring av nasjonale tradisjoner. Vi ønsker kulturelle verdier, skikker og arv av tatarisk folk og andre folk, er ikke tapt og ikke blir glemt, men gått ned fra generasjon til generasjon. Alt er i våre hender!

About